Imkitės atsakomybės mokslo ir technologijų vystymo bei pritaikymo srityse

Sveika, atėjau perduoti informaciją Žemės žmonėms per Tave. Nesigilink iš kur aš, nesijaudink, kad nesugebėsi kitiems to paaiškinti – iš ko, iš kur, kaip ir kodėl būtent Tu tą informaciją gavai, perėmei ir užrašiusi perduodi. Tai nereikalingos minčių šiukšlės, kuo greičiau jų atsikratysi, tuo daugiau ir tikslesnės informacijos galėsi perimti ir užfiksuoti. Skaityti toliau

Proto pinklės

Padarai – ir eini pirmyn, padarote – ir judate į priekį. Nestabčiodami, nepasinerdami į ilgus svarstymus, kurie sukelia abejones. Nesureikšmindami ir nesusireikšmindami. Viskas yra svarbu ir nieko nėra svarbiau ar mažiau svarbu, nelaipsniuokite reikšmingumo ir neskirstykite. Vadovaukitės tuo, nes vis dar nesugebate teisingai pasverti, neteikiate deramos svarbos tikrai reikšmingiems dalykams ir perdėtai sureikšminate tai, kas yra eilinė proceso eigos dalis. Judėjimas. Pirmyn, aukštyn, į priekį kilimas be ribų. Lengvai ir paprastai. Skaityti toliau

Atverkite kelią ateities mąstymui

Žmogus turi galingą įrankį ir pagalbininką žemiškame gyvenime – intuiciją. Priklausomai nuo Jūsų suvokimo, mąstymo, žinių, ją įvardinate labai įvairiai – širdies balsu, balsu iš aukščiau, angelo sargo balsu, mūsų, Mokytojų ir Valdovų, balsu. Žmogus toks jau yra, kad jam kiekvieną reiškinį, viską, su kuo susiduria, žūtbūt norisi konkrečiai įvardinti, apibrėžti, įsprausti į kažkokius konkretumo, aiškumo, sauso apibrėžimo rėmus. O viską sprausdamas į apibrėžimus taip sau apsunkina savo paties ir kitų buvimą, atimdamas galimybę išjausti ir suvokti savitai, taip viską suprimityvindamas ir supaprastindamas, lyg atkapodamas variacijų galimybę. Skaityti toliau

Išgirskite sielos šauksmą

Ištikimybė, išmintis, visiškas pasitikėjimas ir nuolatinis atsidavimas mokymui ir kasdieniniam darbui. Tai atvers vartus į žinias, kurios laukia kiekvieno, siekiančio pažinimo ir besiveržiančio į šviesą. Viskas paruošta ir tik laukia, kol būsite pasiruošę atverti vartus ir įžengti į kitą erdvę, kitą – daugialypį, daugiaplanį, įvairiapusiškesnį – žinių ir informacijos išmatavimą. Džiaugiamės kiekvienu, darančiu pažangą. Kiekvieno Jūsų net, Jūsų vertinimu, menkiausias pasiekimas, postūmis, žingsnelis pokyčių link yra mūsų branginamas, sutinkamas su didžiausiu džiaugsmu ir palaikymu, tikėjimu Jumis, žmonijos ateitimi ir drąsinančia viltimi, kad sekantys Jūsų žingsniai dėliosis vis sparčiau ir sparčiau, o pokyčių eiga vystysis vis sklandžiau. Skaityti toliau

Leiskite mums būti skaitomiems

Kai vyksta skaitymo procesas, sąveikoje ir sąryšyje yra dvi pusės, dvi Vieno dalys -Vieno, Vientiso, Vienatinio – skaitantysis ir skaitomasis. Jei nebūtų bent vienos iš šių sudedamųjų dalių, nebūtų įmanomas skaitymo procesas. Bet tai galioja tik Jums, žmonėms, kadangi Jūs esate ribojami netobulumo. Žvelgiant iš mūsų pusės – skaitymo procesas vyksta nuolat, visados, be pradžios ir pabaigos, nepertraukiamai ir tiesiogiai, nes mes esame nuolatiniame santykyje su Jumis ir skaitome Jus nuolat. Tik Jūs, nenorėdami, negalėdami arba nesugebėdami dažnai savo netobulumų apgaubti negalite sąmoningai dalyvauti tame skaitymo procese, kad taip pat nuolat, nepertraukiamai skaitytumėte mus. Jūs nematote, nesuprantate, dažniausiai ir nejaučiate to, kas vyksta to nenutrūkstamo skaitymo proceso metu. Bet Jūs turite tam visas duotybes, savybes, galimybes tame procese būti nuolat – tereikia tik pripažinti, kad tas procesas yra. Bent jau neprieštarauti ir iš pradžių bent leisti gyventi prielaidai (bent prielaidai), kad taip gali būti. Tai bus pradžia, lyg grūdelis, lyg sėkla, iš kurios ilgainiui Jūsų norų, tikėjimo ir pastangų bei darbo dėka išaugs begalinis, nenusakomo grožio, visa apimantis ir gyvastį dovanojantis. Mes skaitome, Jūs rašote kasdien, ir mes kiekvieną Jūsų parašytą raidę (emociją), skiemenį (mintį), žodį (veiksmą) skaitome, girdime. Mes kviečiame Jus – skaitykite Mus. Žinome, Jums tai daug sudėtingiau, bet patikėkite, kad tai įmanoma ir suprasite. Viską suprasite. Tik leiskite Mums būti skaitomiems. Mes Jūsų laukiame. Su meile ir kantriai.

 

Diktavimą priėmė: Ramunė