Nustokite žavėtis savo problemomis

Aš esu čia ir dabar. Aš atėjau. Aš diktuoju. Man reikia jūsų minčių energijos, kad galėčiau su jumis bendrauti tiesiogiai, nes kitaip ryšys yra neįmanomas, jis nėra atgalinis. Jūs girdite tik tai, ką norite išgirsti. Jums svetima tiesa nepasiekia jūsų širdžių. Jos uždarytos ir sukaustytos. Daugel amžių Pakylėtieji Valdovai siuntė į Žemę žmones, galinčius priimti jų žinią ir mokymą. Kitaip Žemė būtų pasiekusi stagnacijos būseną, kas būtų lygu susinaikinimui. Pagalvokite apie tai. Nejudanti srovė žūva, ji išnyksta. Skaityti toliau

Atviras laiškas visiems

Aš esu Dievas. Noriu pakalbėti su jumis, patekti į jūsų visas širdis. Atviras laiškas visiems. Visiems atviriems ir tikintiems. Visi galvojate, kas tas kūrėjas, koks jo fizinis kūnas, kokie mentaliniai gebėjimai ar dar kokios super galios. Mano vienintelė galia – įvaldyta Visatos išmintis, Visatos ramybė, harmonija, aukštos vibracijos, kurios nepasiekiamos jums. Esu atviras ir myliu visus. Be išimties. Nes tai – mano kūriniai. Skaityti toliau

Be informacijos dalijimosi nebus progreso

Suvokimo riba tarp čia ir ten yra tokia, kokią jūs susikuriate patys. Aš čia nusileidau ne tiesiogiai, bet esu čia. Tai kur aš esu? Ten ar čia? Ar gali egzistuoti paraleliniai pasauliai? Kas nori girdėti apie kvantinę revoliuciją? Vienam tai nesuvokiama, kitam nepriimtina, dar kiti sakys, kad prasimanymas. Niekas nevyksta be priežasties. Skaityti toliau

Armagedono spindulys

Suprasti Armagedono spindulį ne kiekvienas yra pajėgus. O ką kalbėti, jei tas spindulys nusileidžia ir paliečia konkretų žmogų. Gali nutikti taip, kad sutrinka visa nervinė sistema, sutrinka, apsisuka pasaulis ne tik savojo vidinio suvokimo lygmenyje, susisuka ir aplinka. Jeigu Armagedono spindulį sugebi paleisti, vadinasi esi atsakingas už jo pasekmes ir turi nuosaikiau pasiruošti galimiems jo padariniams. Jeigu priimi į save, tada reikėtų visiškai nurimti, pasinerti į save ir labai gerai viską suvokti. Skaityti toliau

Pokalbis su Dievu II

Pamiršti kas buvo – atgimti. Žengti žingsnį į priekį – kiekvieno užduotis. Atsisakyti savojo ego. Ego – žemiausios vibracijos. Jeigu žmogaus ego nebeegzistuotų, nepamatytumėt karų, nelaimių, turtinės, socialinės nelygybės. Bet be ego jūs netobulėtumėte, nepamatytumėte savęs, savo aplinkos, nepamatytumėte kuom iš tikro neturėtumėte tapti ir kokiu keliu eiti. Jeigu ego galėtume kontroliuoti, tada gyvenimas būtų paprastas. Savo nuomonės turėjimas svarbu – tačiau jos primetimas kitam yra nedovanotina. Gerbk save, gerbdamas kitus. Skaityti toliau

Pokalbis su Dievu I

Praradai tai, ko niekada neturėjai, bet labiausiai vertinai. Tai kas buvo atsivėrę, o dabar užsivėrė, Kodėl? Reikėtų paklausti šito klausimo savojo Aš. Susijungimas su savuoju Aš stipriausias ir svarbiausias darbas mūsų kasdieniame gyvenime. Išjausi savąjį Aš ir galėsi pajausti žmones, pajausti šilumą ir meilę. Iki to laiko susigaudyk kuo nori būti ir kas toks esi. Ar esi pasiruošęs ir ar to nori. Siela negali įgyvendinti užduoties be noro ir pritarimo. Laisvosios valios egzistavimas išlieka tik tada kai nėra noro. Nėra noro – tada laisva valia įsijungia ir egzistuoja. Skaityti toliau