Šviesa

Plazmoje galimas virsmas su einamo momento jėga ir atributika, kai viskas tampa tarsi apsaugota ir stabilu. Visgi taip nėra, nes ji yra kintanti neuronų ir jungčių klampumo priedėlis. Todėl ir neįmanomas yra toks jungčių ir neuronų sulyginimas su einamo momento galimybe, nes taip atsivertų visos šviesos galimybės ir protrūkiai, kurie vestų ten, kur jau šviesos negali būti. Įkeitus visas tas šviesos ir stabilaus judėjimo apimtis, atsirastų dar vienas įtrūkis ir šviesa imtų plėstis per sąmonės klasterius. Tada viskas imtų griauti jūsų pasaulį, ir neįmanoma būtų sugriovus dar kartą pakartoti. Jeigu mes jums duosime tai, ko taip siekiate, jeigu imsite valdyti savos prigimties archyvų medžiagas, jūs galite pavirsti nevaldomais ir neprognozuojamais, kas tikrai ne į gera. Skaityti toliau