Visatoje vykstantys pokyčiai reikalauja ir iš žmogaus greitesnių pokyčių

Tam, kad dažniau išgirstum, priimtum ir teisingai suvoktum tai, ką noriu ir stengiuosi perduoti aš ar kitos aukštesnės sąmonės dvasinės būtybės, Tavo energetinis lygmuo turi būti daug aukštesnis, mintys švaresnės ir tyresnės nei yra dabar. Tu jau padarei didelę pažangą – tik pagalvok, anksčiau juk net nekildavo mintis, kad galėtum bent pafantazuoti, jog susitinki su manimi ir dar prie piramidės. O štai mes sėdim – Tu sėdi ant piramidės laiptų greta manęs, jauti mano rankos vėsą, keliauji mano akyse. Skaityti toliau

Laikas – tai atstumas

Aš esu Marija. Leidžiuosi į jūsų širdis. Ar man pavyks pasiekti jūsų gelmes? Kiek turite savyje manęs? Ar bandote atrasti mane savyje. Ar suvokiate kas aš esu? Kokia mano meilė jums? Ar jūs jaučiate, kaip šiuo metu apglėbiu jus savo rankomis. Jos nėra dieviškos. Jos yra šiltos, sunkios, mačiusios daug sielų, daug dirbusios. Ir tos rankos tiesiasi į jus. Jos nori jus apkabinti. Priglausti prie savęs. Paglostyti galvą ir pasakyti, jog viskas bus gerai, jei tikėsi tuo, ką rašau, jei tikėsi manimi ir tikėsi savimi. Skaityti toliau

Pajauskite ko jums reikia

Turi tai skaityti. Skaityk tai ir pasisemk energijos bei pẽno. Tai yra skirta tau ir aišku visiems kitiems. Tai sukoncentruota stipri energija, kuri teka raidėmis, kuri teka upėmis. Skaityk ir apie nieką negalvok. Negalvok apie jokias problemas. Nusikelk į savo svajonių mišką. Nusikelk į samanotą miško paklotę, ten kur žalia, ten kur minkšta, ten kur jautiesi saugus. Kur medžių ošimas primena simfoniją. Kur tekantis upelis gieda „Mėnesienos Sonatą“. Ten, kur gali žiūrėti kaip stirnos laksto, kaip kiškiai bėgioja. Ten kur genys kala tyliai tyliai į medį. Tik nuvykusi ten  į savo saugią zoną tu gali pasiimti šitą sukoncentruotą energiją. Skaityti toliau

Marija: Aš jus myliu be jokių apribojimų

Noriu jus palaiminti. Esu pilna džiaugsmo. Per jus išsispinduliuos mano begalinė meilė. Kas nejautė ar buvo nejautrus – pajaus jautrumą, skleis tą jautrumą bei meilę savo aplinkoje. Jei gaunasi priešingas procesas, vadinasi, mielieji, šita meilės energija bei jausmas nėra šiluma – tai per aukšta jūsų vibracijoms. Jei neišsispinduliuos per jus, vadinasi ir pas jus nėra visiškai širdis atvira mano meilei, mano atjautimui bei nuoširdumui. Jauskite visa širdimi. Ne protu. Skaityti toliau