Esate nuolatiniame kitime

Slenkančių dienų panoramoje vėl matosi vaizdas, kaip jūs mažėjate ir traukiatės savoje sąmonėje ir savame suvokime. Esate jūs ne tokie, kaip save matote, ne tokie, kaip jus mato visi kiti. Jūs esate tokie, kad net nesuvokiate patys.  Esate tokie, kaip jūsų sąmonės dalis, kuri yra virš suvokimo ir virš visko, kas jums pažįstama ir matosi paprasta akimi. Jeigu jūs galėtumėte būti savimi, jeigu jums būtų leista bent žvilgtelėti į savo esmę, tada gal ir suprastumėte, apie ką eina kalba. Žmogaus šviesos, skleidžiamos į aplinką, ir jo grožio bei išminties galimybės nuolat kinta, priklausomai nuo to, kas yra jo išjaučiama ir ištransliuojama į aplinką. Skaityti toliau

Geriausia apsauga – ramybė

Prieik, vaike mano. Nežiūrėk taip, kaip žiūri dauguma. Turi mane matyti taip, kaip matė tas, kuris dar nebuvo matęs to, kas atsitiko su manimi ir su visu pasauliu, kai griuvo Atlantų valdymo epocha, ir žemynas dingo po vandeniu. Juk niekas nenumatė to tada. Tada buvote ne tik savo griūties ir žūties dalimi, bet ir  mano pasaulio sudorojimo įrankiais. Liūdna buvo matyti viską savo akimis ir dar liūdniau buvo, kad viskas taip ir pasiliko po jūsų išejimo.

Skaityti toliau

Ego atsisakymas yra neišvengiamas

Susiliejimas vyksta is aukščiau. Besąlyginės meilės išraiška negali būti tik tada, kai ateina visko suvokimas. Galimas ir kitoks variantas. Galimas mažo dažnio bangų struktūros priėmimas ir diapazonų skirtumas,  kada vyksta giluminis valymasis nuo to, kas stabdo sąmonės plėtrą. Toks greitas ir staigus pokytis yra galimas tik tada, kai ateina nors mažiausias siekis tam vyksmui. Brandos ir atsakomybės nebūna be tokių būtinų ypatybių.  Skaityti toliau

Atsikratykite stagnatiško žemiškojo mąstymo

Žmonės, brangieji Žemės žmonės!!! Jūs taip įsivėlę ir susipainioję savo susikurtuose supratimuose apie dvasingumą ir menamą nuodėmingumą, kad patys save vedate klystkeliais susikurtomis dogmomis.  Supraskite, kad daugelis faktorių, neigiamai veikiančių Jus žemiškoje kasdienybėje, neturi jokios galios ir jokio poveikio, kas liečia santykį ir sąveiką su aukštesniais lygmenimis ir aukštesnių vibracijų pasauliais. Skaityti toliau

Darnos svarba komandoje

Mano brangieji, Jūs esate visi lygūs, ir visi kartu ir kiekvienas atskirai esate vienodai brangūs tiek man, tiek bet kuriam kitam iš Dvasinės Hierarchijos. Nei vienas iš Jūsų nėra pranašesnis už kitą. Tai Jūsų žemiškojo proto ir vis nenuilstančio, ir nesutramdomo ego niekam tikęs įprotis lyginti ir vertinti. Bet kaip Jūs galite vertinti, kai nematote viso vaizdo? Jeigu matai tik gėlės stiebo galiuką – argi gali neklysdamas įvertinti, kurios gėlės žiedas yra įspūdingesnis ar labiau vertas saulės šviesos? Skaityti toliau

Apie aukojimą ir pasiaukojimą

Žmogus nuo pat pradžios bando atrasti save. Atrasti kas buvo, kuo gali būti. Jums svarbu yra tikslo siekimas. Kartais, atrodo, netenkate tikslo ir visas gyvenimas sugriūva. Bet ne toks turėtų būti jūsų kasdienis gyvenimas. Turite gyventi procese. Pastebėti pokyčius ir gyventi procese. Ne siekti kažkokių užsibrėžtų tikslų, o stengtis išgyventi kiekvieną dieną vis naujai, vis su nauja energija ir nauju suvokimo lygiu. Kalbėtis su visa aplinka, ne tik su žmonėmis. Viskas, kas mus supa yra gyva. Kartais reikia atiduoti kažką, kad kitas žmogus galėtų augti, tobulėti šiek tiek greičiau, nes jis tą gali, o tu stovi vietoj. Skaityti toliau

Apie sielas, kurios renkasi kančią

Sielos branda pasireiškia įvairiais būdais. Pakilti aukštai ir laisvai skrajoti nėra lengva. Žemiškiesiems išgyvenimams reikia atidirbti savo karmas, reikia pereiti per daugybę įsikūnijimų tam, kad pasiektum savo sielos brandą. Yra tokių atvejų, kai žmogus jaučiasi ramus, valdo savo emocijas, bet nesupranta, kad galbūt jis jau subrendo kitokiam pasaulio suvokimui. Būna daugybę atvejų – kiekvienas skirtingas ir fenomenalus. Gi Pakylėtieji Valdovai kažkada išgyveno viską lygiai taip pat, kaip ir jūs dabar. Nesusimąstėte, kodėl jie vadinami pakylėtaisiais? Skaityti toliau