Galio ženklai

Aš atėjau. Aš jums kalbėsiu apie jūsų galios ženklus. Sakydamas “galios”, turiu omeny jūsų žinojimo galią ir suvokimo galią. Galia atsiranda tada, kai galite valdyti ir jausti tos duotos valdžios galią sau, bet ne kitiems. Valdyti save, valdyti savo emocijas ir netikėtus jų protrūkius. Galia valdyti save yra stiprus ginklas, kai tenka susikauti su iššūkiais, kurie dažnai sukausto baimės replėmis ir šalčiu. Todėl kalbėsiu apie galią, kuri yra stipriausia iš visų galių. Valdyti save, kai norisi valdyti kitą. Priimkite šios galios valią ir ženklus savo ir nesuvokiančių labui. Būkite tos galios nešėjais ir valdytojais visose situacijose, nežiūrint kas bevyktų aplinkoje. Sąmoningo gyvenimo neįmanoma gyventi nesusitvarkant su savo instinktais ir baimėmis, kurios lyg smauglys veržia ir kausto. Skaityti toliau

Išlaisvinkite savo širdis

Tai ko gi taupote, kokiu tikslu kaupiate tai, kas Jumyse gimsta gero ir gražaus? Kodėl gi nepaleidžiate į pasaulį to gerumo ir meilės, kur gimsta Jumyse iš dieviškosios ugnies, kodėl neįkvepiate jiems gyvybės ir nepaleidžiate gyventi ir augti pasaulyje? Kur gi Jūsų dosnumas ir gebėjimas dalintis visa kuo, kas dieviško Jumyse? Kaupiate, taupote, laikote savy… brandinate, auginate, kol galiausiai, tai pradeda Jus slėgti, smaugti ir sprogdinti iš vidaus. Laikote, spaudžiate, bijodami atviruose delnuose ištiesti savo širdį.. kol galiausiai negimusios šviesiausių jausmų gyvybės taip ir užgęsta Jumyse net nespėjusios įsižiebti, ir virsta degėsiais ir skausmingomis nuosėdomis. Kas laiko Jus savo susikurtame susinaikinimo rate? Skaityti toliau

Tylus pavyzdys geriau, nei skambūs žodžiai

Būkite pavyzdžiais Žemėje kitiems žmonėms. Savo pastangų, Meilės ir darbo dėka Jūs ne tik galite, bet ir privalote sukurti savo gyvenimą Žemėje tokį gražų ir gerą, kad ir kiti atkreiptų į tai dėmesį ir patys, nuoširdžiai siekdami tokios pat darnos savame gyvenime, siektų perimti Jūsų gyvenimo būdą. Kuo daugiau žmonių prabus ir savo širdžių gelmėse išgirs savo sielos balsą, Dieviškosios dalelytės kvietimą, tuo didės ir stiprės viltis, kad Jūsų gretos stiprės. Žemėje bus sudaryta galimybė šviesesnėms energijoms, aukštesnėms vibracijoms skleistis vis plačiau. Skaityti toliau

Mes esame su jumis kiekviename žingsnyje

Išmok nurimti ir nuraminti savo širdį. Ji visai be reikalo šitaip daužosi. Nesvarbu, kad ne nuo įtampos ar pykčio, o, pakylėta džiugesio, virpa viltingame kiekvienos sekundės dalelytės laukime ir kiek nerimastingai stebi, ir nustebusi klausosi. Nurimk ir išmok ramiai mane sutikti – aš ateinu su Meile, Ramybe, Džiugesiu ir begaline globa. Tu stebiesi, kad atėjau visai netikėtu momentu ir, rodos, esant keistoms aplinkybėms, kai Tau ne itin patogios žemiškos sąlygos mane girdėti ir išjausti susikaupus ir pasinėrus į mudviejų bendravimą tiek, kiek maksimaliai tai sugebi duotuoju momentu. Skaityti toliau