Gyvenkite dviejuose pasauliuose nuolat

Nekintanti vertybė išlieka visur, kur tik alsuoja tyra dvasia. Nekintanti vertybė yra lyg deimantas pelenuose. Ji yra nekintanti, kaip nekinta ir visa, kas yra Sutvėrėjo galios įrodymas. Sutvėrėjo galia, Sutvėrėjo šviesa skrodžia Žemės širdį ir žemiška sąmonė neįstengia jos suvokti. Kaip galima suvokti tai, kas yra iš Sutvėrėjo sielos gelmių, iš  Esaties paslapties  išėjęs. Jis yra virš suvokimo, virš kraujo ir visko, kas jus sieja su Žeme ir žmonija. Todėl leiskite savo sielai eiti ten, kur jis šaukia ir kviečia. Niekas jūsų nesustabdys ir niekas negali sutraukyti tų saitų, kurie jus sieja, kurie amžini, kaip pasaulio samprata ir dvasios apraiška. Skaityti toliau

Matykite pasaulio grožį kasdienybėje

Sugriovus senus pamatus jau nebebus galima ant jų nieko statyti nei sukurti. Šviesos Hierarchija numato jums sulyginti viską iki nulinio varianto, kol nepradėsite rimčiau žvelgti į save, į savastį ir visa, kas sudaro sielos esmę. Pripildyti ir panaudoti savas sielos šviesos atsargas reikia nuolatiniu savęs tobulinimu ir savęs beatodairišku kreipimu link tų ištakų, kurios vis dar jums švyti ir kviečia link savęs. Priimkite tą kvietimą, priimkite  šviesos dovanas ir pripildykite save jos vibracijomis. Širdyje privalo nuolat virpeti meilės styga. Meilės viskam, kas jus verčia šypsotis ir matyti pasaulio grožį ne tik tada, kai jums linksma ir šviesu širdyje. Juk viskas aplink gera ir gražu visada, jei tik įstengtumėte tai pastebėti. Net ir darganotą dieną šviečia saulė ir dangus žydras už pilkų debesų. Argi neįmanoma to suvokti, argi negalite to išjausti širdimi ir protu? Skaityti toliau

Nesivaikykite nereikalingų patirčių bei svetimo suvokimo

Viešpats Maitrėja ir Visatos Buda ateina  į jūsų gyvenimus, į jūsų visų laikmetį, kuris dar toks ne visiems suvokiamas ir ne visiems priimtinas, nes dar daugelis tebegyvena senajame pasaulyje su senomis nuostatomis ir taisyklėmis, kurios tik stabdo pasaulio progresą ir stabilizavimą. Surogatinės ir neįmanomos jūsų gyvenimo sampratos kaip seni laivai kiūra ir skęsta vandenyne. Supratus, kaip sukasi pasaulis, kaip surėdytas jis, tenka apsisukti 180 laipsnių kampu ir imti kitaip vertinti viską, kas jums nutinka, kas kartais yra sunku ir nepriimtina. Visoje jūsų dienų eigoje ryškėja nuolatinis ir besikartojantis vienas ir tas pats veiksmas, kuris gali būti atmainytas, ir kuris turi būti ištrintas iš jūsų visų mąstysenos. Skaityti toliau

Sąmonę valantis šviesos sūkurys

Sukasi tas ratas šiandien, kuris gali ir privalo suktis nuolat jūsų visų sąmonės sraute. Jis galimas ir būtinas, kaip jūsų visų sąmonės išvalymo siekio, ir siekio būti virš sąmonės galimybė, ir šviesos rato, kaip gyvenimo rato, nesuvokiama galia. Suvoksite tik tada, kai jums atsivers visos pasaulio slaptos ir užblokuotos visų laikų žinios, ir galėsite eiti jau ne taip lėtai ir baimingai. Būsite su savo ašimi vienovėje, su gyvenimo rato sūkurio ir būties ašimi.  Skaityti toliau

Būkite visada sąmoningi

Sustojus laikui gali pasidaryti neiveikiamu tas jūsų siekiamas tikslas. Stabdyti laiko neįmanoma ir negalima dėl daugelio priežasčių ir pasekmių. Sudarytas yra visko planas ir sudaryta yra visko programa, kad būtų sklandi eiga visų siekiamų  būtinų ir neišvengiamų tikslų ir kad nenueitų niekais visos mūsų pastangos. Juk norint išvengti to kas gali ištikti, reikia būti nuolatinėje sekimo busenoje ir nuolat eiti taip,  kad visi matytų ir žinotų, kas yra priekyje, kas veda ir kam reikia duoti galią veikti taip, kad būtų vykdoma valia to,  kas veda visus ir nukreipia ten, kur šviečia žiburys. Žinant eigą, nesunku bus pritapti ir lengva sekti paskui. Einant po vieną sunku suvokti ir sunku matyti kur link einama. Kasdienybės rutina gali užblokuoti jūsų kelio išraiską, gali nublokšti ten,  kur jums bus sunku vėl pakilti iš naujo. Nesileiskite taip valdomi savo gyvenimo aplinkybių,  kurios tarsi slenksčiai tvenkia upę.
Galimybės visų vienodos, tik einate ne kartu, o po vieną savoje kasdienybėje, dusdami nuo darbų griūties ir įtampos. Stabdykite savo norus ir siekius materijoje,  kuri darda lyg vežimas per jūsų galvas. Klaupkites kas rytą prieš saulę, žiurėkite kas atnešė jums dienos dovaną, ir džiaugsmo siekis turi būti svarbiausias. Argi jums nesakiau apie savo duodamą pažadą, kad būsite laimingi ir būsite ne savo siekiu tapti turtingais,  bet tapsite tuo, kas dar nėra net įsisąmoninta niekieno. Būtina atmesti visas jūsų baimes ir nepatiklumą, kad suvoktumėt, kaip lengva ir visai paprasta būti laimingu ir turtingu, kitaip nei jums įprasta.
Būkite laimingi, kai šviečia saulė virš galvos ir būkite laisvi nuo visko, kas jus taip varžo,  kas neleidžia kartais net kvėpuoti laisvai, be įtampos. Suvaržote savo laisvę, sunaikinate jos siekį be atvangos triūsdami, be atvangos,  neduodami sau poilsio, neleisdami sau būti skriejančiais su vėju.
Išsilaisvinus iš kasdienybės apribojimų tampa lengva ir nebeslegia našta, kurią taip sunkiai tempiate kasdien. Kaip tai padaryti turėsite patys surasti būdus ir priemones. Toliau negalima gyventi taip inertiškai ir dusti nuo to,  ką patys sau užkraunate. Lengvas gali būti kelias ir gyvenimas jeigu būsite sąmoningi ir nepaliausite galvoti apie savos sielos užduotis. Laimingo gyvenimo paslaptis guli ten, kur jūsų pačių užverstas akmuo. Nuverskite akmenį. Išlaisvinkite save nuo to krūvio ir užduočių. Šlama po kojomis nukritę lapai ir saulė tvieskia į akis, bet ar tikrai jaučiate tą grožį, ar matote tą žavesį šio rudens – tokio jums neįprastai gražaus ir saulėto. Imkite imkite mane lyg saulę, imkite savimi, savo sąmone ir širdimi džiaugsmą ir šviesą. Trumpėja dienos, laiko lieka vis mažiau, todėl atėjau jums priminti apie tai,  kas taip būtina jūsų sielos gyvavimui. Būtina džiaugtis. Būtina švytėti saulės apkabintiems. Eikite, eikite dar pabraidyti po lapus. Taip lengva ir paprasta būti laimingais. Tad ir būkite.
Būkite laimingi. Aš jus laiminu ir apkabinu.
Aš, Gyvenimo Motina. Aš laiminu jus jūsų kelyje, jūsų dienų šviesoje ir jūsų siekiuose. Būkite laimingi, vaikai mano, būkite džiaugsme, nes gyvenate.
Aš –  Pasaulio Motina, mylinti jus besąlygine meile.
Priėmė: Birutė L.

Nuklydote, nors visos žinios seniai duotos

Mano brangiosios, mano mylimos sielos, apkabinus jus savo Meile! Kupinas iššūkių jums šis laikotarpis, gaunate “pylos“ ir dar turite sutikti jog pelnytai.

Susireikšminimas, ambicijos, apsimestinis kuklumas, tingėjimas, arogancija vis labiau įsigali tarp jūsų. O jūs dažnai, iš tikrųjų per dažnai, leidžiate sau to nepastebėti, ignoruoti tai. Neretai prisidengiate ir mūsų vardais, iškreipdami mūsų laiškus savo ego naudai, pasineriate į intelektualizavimą vengdami vidinio pajautimo ir išgryninimo. Skaityti toliau

Energiją naudokite mokymuisi, o ne kovai

Per širdies atsivėrimą širdžiai, per širdžių bendrystę, per meilės, besiliejančios iš apjungtų širdžių, plėtimąsi į erdvę žmogus gali prisiliesti prie vis platesnių dieviškosios – besąlyginės – meilės klodų. Suvokti vis gilesnę meilės prasmę, vis labiau artėti prie esmės – meilės, išminties, tikėjimo esmės, savo esmės. Artėti prie savo ištakų, prie savo pradžių pradžios, artėti link Vienio, link bendrojo Šaltinio, iš kurio esame atėję kiekvienas. Visa yra iš vieno ir kiekvienas esame iš ten pat. Gyvendami individualius žmogaus gyvenimus neretai užsimirštate, taip nuklysdami nuo savo pradžių pradžios ir nebematydami to šviečiančio tikslo, kuris kiekvienam yra vienas ir tas pats, tik kiekvienam pasiekiamas savais keliais ir per savus iššūkius, pamokas, užduotis ir išbandymus. Skaityti toliau