Pakylėta būsena – raktas į apsivalymą

Nuoširdus, giliai išgyvenamas dėkingumo jausmas žmogaus vibracijas pakylėja ir tol, kol žmogus geba išlaikyti bent jo atgarsį savyje, nebeleidžia sugrįžti į buvusį žemesnių vibracijų lygmenį. Kaskart, kai išgyvenamos ir tyrai išjaučiamos pakylėjančios būsenos, žmogus palaipsniui juda Šaltinio šviesos link, tokiu būdu išsivaduodamas nuo troškimų, egoizmo, susireikšminimo, tikrovės vaizdą iškreipiančio subjektyvumo. Žmoguje plečiantis šviesos erdvei, užpildytai meilės, lengvai ir be sukrėtimų žmoguje mažėja erdvės tiems faktoriams, kurie pritraukia ir stiprina negatyvų mąstymą, priešiškumą aplinkai ir visovei, o taip pat ir sau, kaip visumos dalelei. Skaityti toliau

Pasikartokite pradmenis

Jūs kuriate savo pasaulį patys. Patys jį užpildote įvairiausiomis spalvomis ir atspalviais, kurdami savo kasdieną. Tai senos žinios, kartotos Jums dažnai, tad tos tiesos suvokimas turėtų Jums būti visiškai aiškus ir gyventi kiekvieną dieną turėtumėte jau suvokdami savo atsakomybę už kiekvienos dienos turinį – kuo pripildote save, savo aplinką, ką paleidžiate į erdvę. Ar kuriate darną ir harmonizuojate, ar ardote ir skleidžiate destruktyvias mintis, t.y. griaunančią energiją. Tenka tas pačias elementariausias žinias ir pradmenis Jums pakartoti. Su meile eikite į kasdieną. Su meile eikite į kitą žmogų, į gyvybę apskritai, pačia bendriausia prasme. Skaityti toliau

Ženklinkite kelią prieš jus einantiems

Pailsėkite prieš kelionę, nes ji bus nelengva. Niekam dar nežinoma kryptis. Dar stovite pačioje kelio pradžioje. Sąskambis ir meilė jūsų širdyse plečiasi, ratas didėja. Šalia esančio petys visada bus atrama. Ar nebijote, ar užteks ryžto, ar išlaikysite ramybę? Kliaukitės vienas kitu – sąžinė yra Dievo ugnis ir atspindys kiekvieno sąmonėje. Ženklinkite kelią paskui jus einantiems. Netgi savo krauju – jei reikės. Negąsdinu, tik tikrinu, kiek jumyse ryžto ir ištvermės. Stovėti šalikelėje ir stebėti, būti tik stebėtojais neišeis. Jei jau stojai į einančiųjų gretas, tai eismas vienos krypties. Skaityti toliau

Palaikykite vieni kitus

Praskleiskite uždangą, saugančią apraudotą vietą. Kas sakė, kad reikia kentėti vardan laimės? Kieno neišmanymas ar gudravimas paskleidė šį pramaną? Kam naudingas kančios iškamuotas žmogus? Valdantiems. Juokdario palapinėje susibūrė galingieji šios Žemės hierarchai. Suklupę meldžia tik vieno – pasijausti saugiais. Liekamoji vertė jų nedidelė – keletas dygsnių juodame audekle baltais siūlais. Skaityti toliau

Klausykitės širdies balso

Klausykite širdies balso. Klausykite ir leiskitės jo vedami. Tai Jūsų sielos balsas, tai Jūsų sielos vedimas. Klausykitės širdies balso ir klausykite jo vedimo! Kiek galime Jums kartoti? Ir kiek dar teks kartoti tą elementarią tiesą, kad Jūs ją iš tikrųjų suvoktumėte ir suprastumėte šios tiesos svarbą ne vien kiekvieno Jūsų sielos tobulėjimui, bet ir visam Visatos bei pasaulių virsmui, evoliucijai ir gyvybių išsaugojimui? Paprastos tiesos, paprasti uždaviniai. Skaityti toliau

Neteiskite ir nesmerkite nei savęs, nei kitų

Mes nesame neklystantys. Mes, Pakylėtieji ir Valdovai, Šviesos skleidėjai ir saugotojai, nesame tie, kurie įvykius ir procesus, o tuo labiau jų eigos rezultatus nustatome nekintamai. Mes žinome, kas yra būtina, kas reikalinga Visatos virsmui ir žmogaus sąmonės bei sielos kilimui, ir mes stengiamės padėti šiame Kelyje Jums, mūsų mylimiems žmonėms, ir kiek išgalime prisidėti prie Aukščiausiosios Sąmonės plano tikslingo įgyvendinimo. Skaityti toliau

Pokyčiai neišvengiami – išlaikykite ramybę

Teįvyksta tai, kas turi įvykti. Nesipriešinkite tam, nes tai beprasmiška. Vis tiek eiga turi vykti savo ruožtu, nepaisant to, kad kažkas nesutinka, kažkas jaučiasi nepasiruošęs, kažkieno sąmonė per daug dar užblokuota. Pokyčiai neišvengiami ir tai, kas jau suplanuota ir numatyta, įvyks ir nusileis į Žemę bet kokiu atveju. Priešinimasis tik apsunkins proceso eigą ir vyksmą. Būkite ramūs ir išlaikykite ramybę ir darną. Tam būtinas susikaupimas ir rimtis. Skaityti toliau