Pažinkite save

Domėkitės žmogaus psichologija, tėvų auklėjimo įtaka vaikams, visuomenės įtaka kiekvienam jos nariui. Domėkitės tuo, kas daro įtaką jums, jūsų asmenybei. Domėkitės tuo, kas prisideda prie jūsų nuostatų formavimosi, tuo kas veikia jūsų protą, mąstymą ir įsitikinimus. Atraskite, kur yra jūsų stiprybės, kokios yra jūsų silpnybės, ką jūs priimate kaip tiesą ir ko negalite priimti, taip pat ir tai, dėl ko negalite priimti. Domėkitės. Būkite atviri. Pažinkite save. Žinokite, kas esate. Kas jus formuoja? Kas jus daro tokius, kokie esate? Skaityti toliau

Palaikykite Violetinės liepsnos degimą

Aš vis ateisiu, nukreipsiu savo dėmesio energijos srautą į Jūsų ašramą, kad stebėčiau, kaip Jums sekasi, kad padėčiau, kad sustiprinčiau, kad duočiau žinių ir nurodyčiau kryptį. Duosiu vedimą teisinga šviesos pažinimo kryptimi kiekvienam atskirai ir visiems kartu. Kelias yra kiekvieno individualus ir visus kelius apjungiantis bendras. Tikslas vienas, apjungiantis visus tikslus. Būkite įkvėpime ir skleiskite šviesą, pripildykite širdies indus iš naujo, apvalę juos nuo nebereikalingų sankaupų ir nuosėdų. Švieskite vienas kitam ir kitiems būkite šviesa, būkite kelrodžiais – tyliai šviesdami ir drąsiai skleisdami pirminę Kūrėjo suteiktą galią mylėti. Mylėti besąlygiškai. Paprastai ir nereikalaujant patenkinti žmogiškų silpnybių kuriamo poreikio užpildyti tuštumą. Nėra tuštumos Jumyse. Nėra jos tokios, kokią ją įsivaizduojate. Ten, kur nėra meilės, ten, kur nėra šviesos, ten menamos tuštumos vietą užpildo kitas turinys – tam, kad jį pastebėtumėte, tam, kad jį atpažintumėte, tam, kad darytumėte pasirinkimus. Sąmoningus pasirinkimus. Skaityti toliau

Apie žmogaus energetinius kūnus

Vyksta milžiniški procesai – viskas keičiasi. Visa aplinka, kurią jūs laikėte sava nyksta. Jūs to nesuprantate, bet keičiasi energetiniai sluoksniai, tarsi iš jūsų kiekvieno energetinio kūno pereinama į kitą energetinį kūną, kuris yra jau subrendęs atlikti savo funkcijas, savo gyvenimiškus uždavinius. Žmogų supa energetinis laukas, kuris jam yra gyvybiškai svarbus. Šitas sluoksnis kaip jūs įvardijate – aura – susideda iš dar kelių sluoksnių. Mes skaičiuojame bent šešis tokius sluoksnius. Jūsų literatūroje pažymimos tik trys energetinės struktūros. Kadangi virsmas vyksta, mes pasistengsime ir paaiškinti šiek tiek sudėtingiau negu viskas yra iš tikro. Skaityti toliau

Violetinės liepsnos kanalas

Lygiai dešimt mėnulių nuo šiandiena. Lygiai dešimt mėnulių jūs turite pasiruošti vyksiančiam sprogimui. Užlies milžiniška banga, bet jūs turite tam save paruošti. Ne tik save, bet ir savo aplinką. Ne tik save, kaip fizinį kūną, bet ir mentalinį, emocinį ir dvasinį. Visi kūnai turi būti pasiruošę. Tai atskaitos taškas pasaulį sudrebančiame energetiniu sprogimu. Tai taškas nuo kurio turite peržiūrėti savo egzistavimą, savo egzistencijos sroves, savo visus krypties taškus. Savo ryšį su aukščiausiuoju Aš. Skaityti toliau