Tik atsitraukę nuo kasdienybės priimsite naujas žinias

Aš esu Vienatinio Esatis.

Aš ateinu su žinia apie jūsų visų galimybių ir žinių startą. Žinių, esančių jumyse ir neatskleistų iki šiol niekieno. Būdrauja sąmonė savame lukšte, laukdama atsivėrimo valandos. Kasdien eina srautai žinių į jūsų sąmonę. Kasdienybėje neįmanomas yra geras ryšys, todėl turite pasitraukti nuo jos atokiau ir nutraukti beprasmį bendravimą. Atsiveria galimybės naujo suvokimo ir žinių priėmimo, ateina naujas būdas ir naujos priemonės tam tikslui. Srautai energijų jau leidžiasi į jūsų sąmonę, skeldami tą lukštą, žadindami visų sąmonę. Skaityti toliau

Mintys ir veiksmai turi eiti viena linkme

Jau kuris laikas einate tik savęs pažinimo ir saviraiškos keliu, kuris jau buvo jums savaime suprantamas. Likite tame kelyje ir tame visko suvokime, kad jūsų negalėtų niekas iškreiptai užvaldyti. Jums jau žinomi visi keliai ir būdai, kaip ir kuo reikia būti. Suvokimo jums jau gali pritrūkti, nes galimi yra jūsų atotrūkiai nuo pagrindinės linijos.
Ateikite pas mus tokiu būdu, kai viskas eina iš savo suvokimo ir nuoširdumo.. Kitaip viskas gali būti ne taip, kaip jums nurodėme. Jūsų idėjos ir siekiai yra visiems prieinami, tik ar jūs patys save girdite, ar suvokiate liniją, kuri yra jums nubrėžta ir nurodyta? Laukiame tokių jūsų žingsnių jau seniai, bet visgi nėra tokios vienybės ir bendrumo, kokio iš jūsų tikėjomės.

Skaityti toliau

Vidinė tyla ir tyras žinojimas

Aš esu Vienatinio Esatis.

Nusileidau į Žemę ir savo visa apimančiu spinduliu griaunu nusistovėjusią tvarką bei skleidžiu besąlyginę meilę, kuri apglėbia jus visus ir pripildo gyvybinės esaties. Nusileidau tam, kad tarčiau jums žodį, kad suteikčiau viltį bei postūmį žengti į priekį ir priimti visa, ką Kūrėjas jums siunčia. Laikas nusimesti jus kaustančius „uždangalus“ ir pamatyti pačią Sielos esmę, išgirsti tą tylą, esančią jumyse. Tylą, kurioje skamba tūkstančiai simfonijų, kurioje glūdi visa kada nors išskleista Tiesa ir Meilė. Skaityti toliau

Nepraraskite budrumo

Atėjau tam, kad nuleisčiau savo Žinią žodžiu į Jūsų erdvę. Laikas nelaukia, Jūsų laikas ir Visatų procesai nestovi vietoje. Kiekvienos sekundės mikrosekundę vyksta pokyčiai. Jungiasi, skyla ir gimsta energijos. Buriasi nauji spiečiai ir skaidosi atgyvenusieji. Jūs visi dalyvajate šiame virsmo procese. Sąmoningai ir nesąmoningai. Deja, dažnas nesąmoningų žmogaus minčių impulsas įveda ne teigiamas korekcijas. Tai nereiškia, kad tokiu būdu kuriate žlugimą. Tai reiškia, kad tokiu būdu nutolinate harmonijos atkūrimo triumfą ir Šviesos pliūpsnių išlaisvinimą. Skaityti toliau

Kurkite save kasdien

Aš, Vienatinio Esatis, džiaugiuosi galėdamas jus pasveikinti, mano vaikai. Nuostabieji Žemės žmonės. Keliate sparnus į saulę ir kylate lyg pavasariniai žiedai į dangų, į šviesą. Nuostabus laikas. Permainų  laikas. Atsimainymo laikas. Šviesa skleidžiasi širdyse ir džiugina kiekvieną Žemės lopinėlį, kviečia pasaulius į Vienybės šventę. Džiugiai sveikinant Kūrėją, šlovinant jo kūriniją. Svarbiausi pasirinkimai vyksta kasdien. Kasdien jūs kovojate su tamsa, kasdien renkatės savo kelią, renkatės savo laimę, savo tiesą, savo kūrybos išraišką. Skaityti toliau

Pajauskite savo stiprybę

Aš nusileidau. Aš esu Vienatinio Esatis. Man reikia, kad jūs mane išgirstumėt. Ne tik perskaitytumėt, bet ir suprastumėt, kaip tai svarbu, ką aš jums noriu perduoti. Atėjo laikas Karminei valdybai priimti tam tikrus sprendimus, kurie liečia jus, jūsų grupę. Viskas susiję. Viskas yra viena. Jūs esate viena. Viena komanda, viena širdis. Ji plaka. Ji yra girdima visame kosmose. Jūs dar nesuprantate to reikšmės, bet ateis laikas, kai suprasite. Viską suprasite. Kaip tai svarbu, kad jūsų širdis nenustotų plakusi. Mes esame čia tam, kad padėtume jums ją suprasti, ją pajausti, išgirsti. Skaityti toliau

Mėlynosios bangos savaitė

Saulės energija neįkainojama. Gimsta viskas kas tyra su saulės energijos pagalba. Yra nušvitusių žmonių, kurie gyvena saulės energija, maitinasi ja – neturi savyje blogų minčių ar kėslų. Kupini tyrumo, kuris neišmatuojamas, kurio taip trūksta. Bet mes neprašome atsisakyti maisto. Pirmas žingsnis – atsisakyti blogų minčių.

Skaityti toliau