Visa yra Viena

Visatos sandara yra trejopa: aukštesnioji, žemesnioji ir materialioji. Aukštesniojoje randasi svarbiausi taškai, aplink kurios ir formuojasi gyvybės pamatas. Žemesniojoje jau randasi sąmonė ir aplink ją esantys energijų srautai. Materijoje kuriasi išreiškiančioji gyvybė, kuri atlieka tarsi katalizatoriaus vaidmenį – išjudina srautus ir suformuoja grįžtančiąją energiją. Atėmus nors vieną iš dėmenų nebelieka pusiausvyros ir viskas griūva. Todėl ir reikalinga kieta materija galinti suformuoti fokusą erdvėje ir išreikšti Kūrėjo valią. Kiekvienas spindulys išeinantis iš kuriančios sąmonės atsimuša į materiją ir ten išsiskleidžia. Skaityti toliau

Poliškumas ir virsmo jėga

Aš Esu Vienovės Šviesa. Aš sutraukiu visą negatyvą į save ir jį transformuoju į beforme besvorę materiją, kuri virsta šviesos srautu. Ji užpildo erdves ir suteikia nauja gyvenimą minties transformacijai. Ji įkūnija tai, kas sukurta Aukščiausiosios Sąmonės ir nukreipia visą savo jėgą į Vienovės suvokimą, į kelionę atgal prie Šaltinio, į tapimą Šaltiniu. Virsmo ratai užsidaro ir susiformuoja naujos srovės tekančios per nebūties materiją, įgalindama ją kurti ir formuoti naują būtį. Taip randasi Šviesa ir Šešėlis. Taip išsijudina naujos srovės suteikdamos viskam prasmę ir kurdamos naujas energijas, pripildytas šviesos bei tikslo kurti. Skaityti toliau