Mokykitės švęsti harmoningai

Švenčių laikinume griaudi juokas ir švysčioja fejerverkų lietūs. Koks sąmyšis, koks triukšmas, kokia suirutė. Tokioje aplinkoje nėra vietos ramybei, nėra vietos subtilioms vibracijoms, švelnioms energijoms. Juokas – sveikintina, juokas, nuoširdus ir tyras, pakylėja žmogų, tačiau triukšminga aplinka ardo energetinių srautų tekėjimą. Mokykitės linksmintis švelniai, pratinkitės – kitaip gaunasi per didelis atotrūkis tarp siekiamybės ir to, kame įsipaniojate. Siekite vientisumo kasdienybėje, kuris nesimainytų ir per šventes. Skaityti toliau

Svarbiausia užduotis – išlikti tyru ir švariu energetiniu kanalu

Turite išmokti laiku pasitraukti. Greta Jūsų gebėjimo atlikti skiriamus darbus ir užduotis, kurių Jūs sąmoningai net nesuvokiate, vis dar tvirtai laikosi žmogiškas faktorius. Susireikšminimas ir noras įtakoti vis dar dažnai, net Jums patiems nepastebint, perauga į siekį sąmoningai kreipti ir valdyti įvykius ir situacijas. Tam pasiduodami lengvai slystelite pasiekto atsivėrimo papėdėn. Turite suvokti, kad didžiausi darbai nuveikiami be žmogiškojo proto įtakos, tiesiog sielos atsivėrimo dėka. Kuo tyresnė sąmonė, kuo brandesnis sąmoningumas, kuo atviresnis kelias tiesai į Jūsų širdis ir vidinį, t.y. visuminį pasaulį ir jo priėmimą, tuo lengviau ir paprasčiau gali susijungti reikiamos grandys ir atsistatyti sutrūkinėję matricų fragmentai. Skaityti toliau

Neliūdėkite dėl nesėkmių bei silpnumo akimirkų

Tu nesikrimsk ir neliūdėk, ko nusiminusi? Mes esam ir būsim greta. Nusiramink ir būk tyliai. Įsiklausyk į erdvę. Turi susitramdyti. Pažabok savo darbinį arklį ir iškilmių žirgą. Klausykis paklaususi – Tau bus atsakyta. Blaškantis nekantrumas neleis išgirsti teisingai. Nepažabotas ego neleis priimti to, kas jam gali nepatikti. Viskas Tau bus parodyta ir pasakyta, turėsi parodyti ir pasakyti kitiems. Ilsėkis, kol turi laiko, kol duodam laiko pasiruošti. Kai prasidės darbas, atokvėpiui progų nebus. Turi išmokti kaupti jėgų atsargas, kad nepritrūktum atsakingiausiais momentais. Skaityti toliau

Svarbu ne tik padėti kitam, bet ir tausoti save

Tas jausmas, kad nuvylei komandą, visų pirma nėra visiškai Tavo jausmas. Tai ego krebždėjimas ir pritrauktos minčių nuotrupos iš aplinkos. Per jautriai reaguoji. Klausi, ar gali būti per daug jautru? Gali. Tu dirbdama žinai, ką turi daryti ir kaip, net jei Tau atrodo, kad nežinai nei pusės savo žingsnio į priekį. Jūsų darbe svarbiausia yra sugebėjimas įsiklausyti ir išgirsti, ir perteikti tai, ką reikia, neįveliant jokių pašalinių, iš aplinkos besibraunančių ar savo proto kaišiojamų klaidinančių ir iškraipančių informacją, išbalansuojančių vibracijų tikslumą ir grynumą trikdžių. Skaityti toliau

Kiekvienas mokosi tik per savo patirtį

Žmogui išlikti visuomet, visą laiką ir bet kokiomis aplinkybėmis tyram yra labai sudėtinga ir kone neįmanoma. Žmogus yra dualus, jame visuomet yra, ir visada, nors ir tolimiausioj kertelėj, bet tūnos dvasingumo antipodas. Žmoguje visada bus gyvas ego, net jeigu ir itin stipriai suvaržytas, apribotas, užspaustas ar užgniaužtas. Žemėje žmogus mokosi, siela įgyvendina savo užduotis ir bręsta augdama. Kiekvienas žmogus daro klaidų. Jau seniai nebuvo Žemėje žmogaus, nedariusio klaidų. Skaityti toliau

Šviesos era prasidėjo

Džiaugsmas!  Džiaugsmas tas, kurį išgyvenate Jūs, tie, kurie žinote apie įvykusį procesą Žemėje, ir kurie prie jo betarpiškai prisilietėte, neprilygsta tam, kuris šiandien aplankė mus, Pakylėtuosius ir visus Valdovus, ir kuris skleidžiasi mūsų erdvėje. Didelės viltys buvo dedamos į Jus ir Jūs mūsų nenuvylėte, esame dėkingi Jums ir džiaugiamės Jūsų atliktu darbu – puikiai atliktu darbu. Ši užduotis įvykdyta ir mes vėl galime judėti pirmyn, tiesdami naujus kelius Tiesai ir Šviesos skleidimui tolyn ir platyn. Skaityti toliau

Svarbiausia – pasiryžimas ir nuoseklus darbas

Nepajudėsite iš vietos, jeigu nekrutėsite. Jeigu nejudėsite pirmyn, toliau į priekį ir nežengsite, ir nepasislinksite nei per milimetrą. Šiaip savaime nušvitimas neįvyksta. Pirmiausia Jums reikia judėti savo vidumi. Plėsti  savo dvasinį pasaulį, šviesinti ir švarinti vidų, tyrinti širdį. Turite įvesti tvarką ir švarą savo galvose, savo mintyse. Harmonizuoti savo mintis su veiksmais ir darbais. Išvalyti širdis nuo nuoskaudų, širdgėlų, nusivylimų ir visų kitų nuosėdų, atverti jas tyrai meilei, besąlyginei meilei. Skaityti toliau