Sprendimus priimkite širdimi, o ne protu

Labas. Čia Maitrėja. Ar nusiraminai? Protas, jeigu jis nevaldomas, gali pridaryti žmogui labai daug bėdos. Jis tave gali taip suklaidinti, taip supančioti, kad gali būti, jog iš tų pančių ir neišsivaduosi. Bet tu, tai ne tas atvejis. Tavo širdies šaukimas yra stipresnis už protą. Tačiau turėjai labai gerą pamoką, kaip viską greitai galima sugriauti, ką taip ilgai statei. Griauti, tai ne statyti. Viską greitai galima išversti. Bet kas po to? Skaityti toliau

Plėskite meilės erdvę

Aš, Maitrėja, atėjau pasakyti, kad Jūsų pasaulis nežus, išgyvens žmonės ir planeta išliks. Kad visi kataklizmai, liūtys, vėtros, potvyniai ir ugnikalnių išsiveržimai nesunaikins Jūsų Žemės. Jie veikia kaip šluotos, atlikdami katalizatorių vaidmenį. Atrinkdami ir sunaikindami nebepakeičiamai supuvusias žmonijos dalis, kitiems tuo pat metu suteikia galimybę išgirsti Dievą ir atsigręžti į Jį. Deja, kartais tik tokiais drąstiškais būdais praplėšiama aklumo ir kurtumo marška ir siela išsiveržia iš kalinusių gniaužtų ir įkvepia dieviškos vilties šviesos. Skaityti toliau

Apie vidinio matymo lavinimo svarbą

Atėjo laikas Jums praregėti. Atėjo laikas paraginti Jus atverti savo vidinį regėjimą. Kiekvienas jį turite, kiekvienas galite matyti tikruoju regėjimu, ir tokiu būdu matyti tikrąją tiesą, išjausti ją ir galiausiai suvokti – tai, kas tikra, atskirti nuo apgaulės. Kiekvienas žmogus turi tokią galimybę, deja, ne kiekvienas apie ją žino, ne kiekvienas tai jaučia ar prisimena. Labai daugelis žmonių yra itin giliai panirę į iliuzijų rūką, apsišarvavę kiečiausiais blokų šarvais. Dažnai tokie žmonės per visą įsikūnijimą taip ir neatveria savo širdžių, neatveria vidinio regėjimo, neišsilaisvina ir nesuteikia sielai sparnų, nesuteikia jai veikimo laisvės materialioje žemiškojo įsikūnijimo plotmėje. Skaityti toliau

Dievas – tai tu

Dabar esi teisingam kely, nesustok, spausk maksimumą. Kiekviena akimirka nukreipta į savęs valymą yra tavo pergalė. Ne tik valaisi, tačiau ir artėji prie Dievo. Savo vidinio Dievo. Niekada nemanyk, kad jis kažkur toli. Jis čia, su tavimi. Visada taip buvo ir visada bus. Per amžius. Jūs neatskiriami draugai. Būtent, jūs draugai. Gali su juo bendrauti, kaip su draugu, nereikia bijoti. Jis neteisia, jis supranta. Kiekvienas galėtų jausti tą nuostabų palaikymą, kokį visi turi iš Jo, bet ,deja, tai pavyksta mažai kam. Bet tu gali būti tarp tų laimingųjų. Tiesiog patikėk, kad jis ir tu – visada kartu, neatskiriami.

Skaityti toliau

Būkite tvirti ir drąsūs

Negirdi, nes nesiklausai. Nesiklausai, nes nenori išgirsti, o tai stabdo procesą, kurio dalimi esi. Nenusisuk, kai su tavimi kalba Pakylėtieji Valdovai. Mes norim tau dovanoti šviesą, kad galėtum skleisti mūsų mokymą ne tik uždarame ratelyje, už uždarų durų. Ši tiesa yra visuotinė, ji turi pasiekti visų žmonių širdis ir protus. Turi juos pažadinti iš letargo miego ir suteikti viltį, kad yra kitoks gyvenimas, kitoks kelias, kuriuo eidami jie suras ramybę ir namus. Dabar blaškotės ir liūdite, kad niekas jums „neatneša“ laimės, kad viskas beprasmiška. Skaityti toliau

Apie globalius procesus

Prasidėjo energetinis karas. Per susirinkimą, jūs savo nematomuoju meilės spinduliu pažadinote „mešką“. Būkime realistais šiuo atveju. Pažadinote – išbudinote – išjudinote, bet nesunaikinote. Energetiškai visa tai, ką jūs išjudinote yra giliai po žeme. Ne žmonės valdo Rusiją, o tamsiosios jėgos. Poveikis, smegenų plovimas, užvaldymas viso sąmoningumo – visų Rusijos piliečių. Mielieji, pažadinote neapsakomą jėgą, nežemišką – visą griaunančią ir siejančią baimę bei neapykantą, chaosą ir negailestingumą. Skaityti toliau