Didžiausias menas – išreikšti save

Aš, Viešpats Šiva, atėjau pas jus, nes jau laikas. Atėjo laikas perkeisti, atėjo laikas transformuoti… Atėjo laikas pašalinti atgyvenusius įsitikinimus, išsklaidyti iškreiptas iliuzijas, transformuoti netaisyklingas formas. Taigi būkite drąsūs, būkite viltingi ir šviesūs. Baimė nereikalinga. Aš kartu su jumis dalyvausiu šiame perkeitimo procese. Žinau, jog norite. Žinau, jog degate troškimu išsilaisvinti, atskleisti savo aukščiausiąjį potencialą. Tik dar nedrįstate, lyg maži vaikai trypčiojate prie slenksčio, laukdami kažkokios stebuklingos akimirkos, kažkokio ženklo, kuris leistų išbėgti į kiemą žaisti. Skaityti toliau

Naujos sąmonės priėmimas

Griūvant pamatams, nereikia gąsdintis. Nyksta ir griūva tai, kas atgyvenę, kas nebeturi jėgos ir nebetinkama naujai ateinančio palaikymui. Leidžiasi naujos sąmonės suvokimo tendencijos, skverbiasi naujų, iki šiol Žemėje nepažintų energijų srautai, ir gąsdintis to ar baugintis nereikia, priimkite nutildę protus, atvėrę sąmonę ir širdis. Naujo pamato statybos prasideda, atėjo tam laikas, ir darbai prasidėjo jau. Ruošėtės Jūs, ruošėmės ir mes tam ilgai, tiek, kiek Jūsų žemiškosios sąmonės atmintis nesiekia, bet svarbu yra ne tai. Svarbu Jūsų pasiryžimas ir siekiai. Svarbu Jūsų ištikimybė, Jūsų atkaklumas, darbštumas ir atsidavimas tikslo siekiui. Tik būkite sąmoningi. Skaityti toliau

Skirtingi suvokimai

Visos visatos yra nuolatiniame kitime ir mainymesi, nieko nėra statiško, nebent dalis nepagaunamam momentui, kuris reikalingas, kaip atskaitos taškas virsmo išryškinimui. Visatų ir galaktikų virsmų platybėse pasiklystų žmogaus protas, suvokimas, nes kad ir kaip toli būtų pažengęs žmogaus sąmoningumas, jis nebus pajėgus suvokti ir aprėpti viso kūrinijos ir vyksmo joje diapazono. Aš, Viešpats Šiva, sakau Jums, kad  užsimirštate. Užsimirštate, kas esate, dar nespėję savęs rasti. Kad einate, kad kopiate mokymosi keliu į viršų serpantinais, einate tarpekliais, judate energijų srautais mokymosi, mokinystės keliu. Jūs žiūrite viena kryptimi, mes matome platesniu kampu. Skaityti toliau

Atsikratykite prisirišimų

Aš atėjau. Aš dievas Šiva.
Galimybė gyventi šiuo laikotarpiu yra didžiulė dovana kiekvienam. Tegul negąsdina jūsų suirutė ir chaosas, kylantys aplink jus. Tai būtina, tai proceso dalis. Niekas nesužeis tikinčiojo ir einančio keliu. Nuolatinės pastangos išlaikyti šviesą savo viduje būtinai atsipirks ir jūs pasieksite savo asmeninę pergalę prieš tamsą, vis labiau sukylančią prieš paskutinę kovą. Mielieji, būkite drąsūs. Atsikratykite abejonių ir netikėjimo. Nieko nėra brangesnio mums už jūsų vidinę šviesą ir tyrumą. Mano pastangos sustiprinti jus bus bevertės, jeigu jūs trokšite išlikti ten, kur esate. Jeigu nepriimsite griuvimo, kaip vienintelės išeities iš dabartinės stagnacijos. Skaityti toliau

Išeikite iš savo komforto zonos

Viešpats Šiva.

Sveiki numylėtiniai. Didžiai sveikinuosi su jumis iš aukštybių. Mano siųstas spindulys pradėjo veikti. Prasideda valymas. Selekcija. Visame pasaulyje vyksta selekcija ir suirutė. Baisiomis sąlygomis vyksta atranka. Ir baisiomis sąlygomis dėl jūsų. Jums yra duotos vienokios ar kitokios užduotys, bet jų nevykdote. Nevykdote savo prigimties. O ji – tai būti dieviškumo simboliais. Kiek reikės šviesos dar priimti, kad galėtumėte skleisti šviesą? Kur jūsų pastangos? Kur jūsų įdirbis? Sėdėti kiekvienas galime. O jei turi konkrečias užduotis, tai kur tavo darbas ir pastangos? Skaityti toliau

Viešpaties Šivos spindulys

Aš, Viešpats Šiva, nusileidau į jūsų erdvę. Nusileidau per tavo fizinį skausmą. Ar dabar supranti koks tai spindulys? Kiek reikia būti tyram ir išvalytam, kad galėtum priimti šitą spindulį. Visą valantį spindulį, kuris be gailesčio palies visus. Aš atėjau. Pagaliau. Žaidimai baigėsi. Visi iki vieno turi suprasti kokiu keliu pasuko ir kokiu eina. Aš, Viešpats Šiva, aukojausi dėl žmonijos, ėjau – stovėjau už jūsų nugarų, o kas nutiko – nusisukote nuo manęs. Pamiršote. Pamiršote viską. Skaityti toliau