Siekite savęs pažinimo ir aplinkos suvokimo

Mano energija leidžiasi į žemę. Ji kupina gėrio ir palaimos. Tik ar suras ji tuos, kurių ieško, ar suras besišaukiančias sielas. Procesas prasidėjo. Jeigu tu įžengei viena koja į visos tos srities epicentrą, vadinasi tau kelio atgal nebėra. Vadinasi lieka eiti tik tuo keliu. Ėjimas ir domėjimasis energetiniais procesais nėra žaidimas – arba tu eini tvirtai apsisprendęs ir keiti save bei savo aplinką, arba tu lieki nuošaly. Neįmanomas toks variantas, jog ateisu apsižvalgysiu – patiks arba nepatiks, išeisiu arba pasiliksiu. Tai yra didžiulė atsakomybė. Buvimas Dievuje kiekvienam duotas tik didžiausias skirtumas kokiu greičiu link to einate. Skaityti toliau

Tyrumo spindulys

Aš Elochimas Ciklopėjus buvau nusileidęs jūsų erdvėje. Toje tankioje erdvėje. Mažytėje erdvėje, kur atrodo smaugtų kas, o jūs ramiai gyvenate, kvėpuojate, juokiatės. Kiek reikia darbo. Kiek reikia pastangų. Kodėl žmonijos ratas toks siauras? Kodėl mąstymo poliai nesusikerta vienas su kitu. Kodėl yra atskirtos tam tikros ribos. Skaityti toliau

Padėkite vieni kitiems kilti

Darbas su savimi tik prasideda. Dirbti turi kiekvienas. Kiekvienas turi atrasti savo paties dalelytę, kuri turi judėti, suktis aplinkui ir skleisti begalinę meilę ir gėrį. Ta dalelė turi parodyti tavo tikslą ir siekį. Siekį eiti palaimos bei dorovės keliu. Vėl sakome ir kartojame, net prašome – pažiūrėkite giliai į save. Kiekvienas gali išsinerti iš savo odos, kuri yra žemiška. Kiekvienas turi pakilti ir padėti kilti kitiems. Jeigu tu vieną kartą prisilietęs prie energijos jautiesi pranašesnis už kitus – tu klimpsi į savimylos liūną. Turite norėti padėti vienas kitam. Perduoti žinią, sujudinti vibracijas. Nesistengti įpiršti nepažįstamajam savo nuomonės, o stengtis pasakyti tai, ką žinai, kad sujudintum jo vidinį pasaulį, kad prabudintum sielą. Skaityti toliau