Svarbu ne tik padėti kitam, bet ir tausoti save

Tas jausmas, kad nuvylei komandą, visų pirma nėra visiškai Tavo jausmas. Tai ego krebždėjimas ir pritrauktos minčių nuotrupos iš aplinkos. Per jautriai reaguoji. Klausi, ar gali būti per daug jautru? Gali. Tu dirbdama žinai, ką turi daryti ir kaip, net jei Tau atrodo, kad nežinai nei pusės savo žingsnio į priekį. Jūsų darbe svarbiausia yra sugebėjimas įsiklausyti ir išgirsti, ir perteikti tai, ką reikia, neįveliant jokių pašalinių, iš aplinkos besibraunančių ar savo proto kaišiojamų klaidinančių ir iškraipančių informacją, išbalansuojančių vibracijų tikslumą ir grynumą trikdžių. Skaityti toliau

Klausykitės širdies balso

Klausykite širdies balso. Klausykite ir leiskitės jo vedami. Tai Jūsų sielos balsas, tai Jūsų sielos vedimas. Klausykitės širdies balso ir klausykite jo vedimo! Kiek galime Jums kartoti? Ir kiek dar teks kartoti tą elementarią tiesą, kad Jūs ją iš tikrųjų suvoktumėte ir suprastumėte šios tiesos svarbą ne vien kiekvieno Jūsų sielos tobulėjimui, bet ir visam Visatos bei pasaulių virsmui, evoliucijai ir gyvybių išsaugojimui? Paprastos tiesos, paprasti uždaviniai. Skaityti toliau

Dėmesio koncentracija bei dieviškoji energija

Tyla ir ramybė. Štai į ką atėjo laikas atkreipti Jūsų dėmesį. Jūs per daug laiko praleidžiate triukšme. Harmonija ir darna su subtiliaisiais aukštesnių vibracijų pasauliais įmanoma tik tyloje, ramybėje. Nebūtina būti nuolatinėje rimtyje ir nesibaigiančiame susikaupime, galiausiai, tai Jums, žmonėms, būtų beveik neįmanoma – tik su itin vienetinėmis išimtimis – arba per daug jėgų (dėl to keliantis įtampą)  reikalaujantis ir atimantis būvis. Skaityti toliau

Gryninkit širdis ir švarinkit mintis

Mūsų ryšys su Jumis yra nuolatinis ir nedingstantis, tik, priklausomai nuo aplinkybių, jis būna tai sraunus lyg upė, tai, deja, lyg vos regimas punktyras. Bet kokiu atveju mes Jūsų nepaliekame, o tais atvejais, kai Jūs nepasiruošę bendravimui, mes kantriai ir su negęstančia viltimi Jūsų laukiame. Laukiame, kad galėtume Jums pagelbėti, Jus vesti, kad galėtume Jums atverti ir priminti tai, ką pamiršote. Tam, kad galėtumėte priimti mūsų siunčiamą informaciją, turite būti pakankamai švarūs indai. Švarūs tiek vidumi, tyra dvasia, tiek tvirti fiziniame plane. Skaityti toliau