Pasaulių struktūros

Aš nusileisu pakalbėti apie pasaulių struktūras. Aš, Visatos Šviesa, dalinuosi su jumis jums žinomas tiesas. Kiekvienos visatos pakraštyje yra gyvybiniai burbulai, kurie skrieja per visatą tol, kol suranda kokią materialią planetą. Joje nusprendžia vystytis – taip kurdami gyvybės formą, taip sukurdami visatos dėsnio principą, kuriuo remiasi visos teorijos apie jūsų žmonijos vystymąsis. Bet vėl jūs sureikšminate save ir savo atsiradimą. Jums atrodo, kad Didžiojoje Visatoje esate tik jūs. Deja, vyksta milžiniškas darbas ir procesai – ir toje Didžiojoje Visatoje yra pilna mažų visatų, kurioje esate ir jūs. Tai tarsi mažytis pasaulis visa apimančiame vienyje. Skaityti toliau

Energetiniai mainai

Kūrybos pagrindas. Kūrybos pagrindo esmė – tai vibracijų tankio išspinduliavimas. Vibracijų tankio sugėrimas. Viskas priklauso nuo tavo energetinio kūno pralaidumo. Jei sugebi praleisti vienodai išspinduliuodamas kūrybinę energiją, vadinasi tau pavyks išskleisti ir jausti kūrybiškumą širdyje. Jausti savo meilę. Jausti dovaną pasauliui ir aplinkai. Tą dovaną, kurią gali teikti visiems. Ne materialioje plotmėje, bet dvasinėje. Kūrybiškumas neapsiriboja vien padarytais darbais. Kūrybiškumas siejamas su mintims ir sugebėjimu sumodeliuoti įvairiausias idėjas. Atrasti tai, kas galbūt nėra atrasta. Suvokti, kokia realybė laukia anapus. Suvokti, jog esate vos keli žingsniai nuo šeštos dimensijos. Skaityti toliau