Saugokite Žemę

Sveiki, žemiečiai! Aš esu Išminties Valdovas Santėjas. Atėjo metas permainoms ir mums džiugu, kad išgirstate mus, kad atsiliepiate į mūsų kvietimą, kad dirbate su mumis vardan Visatos pažangos. Išties puikus etapas Žemės evoliucijos istorijoje. Šypsomės jums. Siunčiame savo meilę, nes nėra aukštesnės energijos, kuri sudaužytų sienas ir atkurtų tiltus tarp mūsų ir jūsų pasaulių. Tiltai buvo nuo senų senovės, bet ego struktūra juos sunaikino, kaip kliūtį į savo klestėjimą, kaip trukdį į ego civilizacijos erą. Skaityti toliau

Netrukdykite savo sieloms evoliucionuoti

Aš esu Išminties Valdovas Chartacijus. Atėjau į jūsų erdvę pranešti apie savo egzistenciją ir įtvirtinti savo energijų balastą, kad tolimesnis darbas eitųsi sklandžiai ir tinkama vaga. Išminties valdovai dovanoja savo sukauptas žinias bei šviesą Žemės žmonėms, kad jūs galėtumėte palipti laipteliu aukštyn evoliucijos sūpuoklėse. Žaidimų laikas išseko. Susirinkite visus savo pasiekimus ir raportuokite mums kokie jūsų tikslai, siekiai šiame kelyje. Daugelis klausosi mūsų mokymo, kaip pramogos, atrakcijos, bet tai tik nuotrupos iš to, ką galėtumėte pasiimti kartu su mūsų pateikiamomis žiniomis. Nešvaistykite Visatos resursų savo pramogai. Skaityti toliau