Paskleiskite OM spindulį

Atėjo metas pakalbėti apie kitus pasaulius. Jūsų civilizacijos įsivaizduojama kosmoso erdvė visiškai nieko nenusako. Jei bando apčiuopti materiją. Bando suskaičiuoti, išgirsti, tačiau nepastebi elementaliosios gyvybės formos, kuri egzistuoja virš jūsų. Ji dar nėra jumyse, bet kabo virš jūsų. Kiekvienas jau bent kažkiek atsivėręs žmogus gali prie savęs prikabinti bent kelis pasaulius, bent kelias formas, kurios linkusios bendrauti ir įsilieti į jo energetiką. Suteikiama daug energijos ir išteklių tam, kad tie pasauliai ar jų siųstos bangos priartėtų prie kiekvieno iš jūsų (jeigu jūs parodėte atvirumą), tačiau pastangos ir energijos švaistymas gaunasi tik iš vienos pusės. Skaityti toliau

Naujos eros pradžia

Aš esu tavo Aukštesnysis Aš.

Aš atėjau pas tave su žinia apie vykstančius procesus, kurių dalimi tu esi. Labai didelė dalis Pakylėtųjų Valdovų energijos yra nukreipta viena kryptimi, kuri reiškia tik vieną – naujos eros pradžią. Prasidėjo laiko erdvės iškraipymas tam tikru modeliu, kuris sujungia du kontinuumus į vieną tašką ir išplečia materialios erdvės sujungimą iki absoliutaus vienio. Tokiu būdu susijungia du pasauliai. Išnyksta ribos tarp dabarties ir praeities, ateities ir šios akimirkos. Susijungus poliams atsiras galimybė priimti energijas, suvokti tiesą, atskleisti naują/seną mokymą dabartyje, lyg tai būtų informacijos nutekinimas iš vienos erdvės į kitą. Skaityti toliau

Kolektyvinė sąmonė bei tarša

Dabartiniu laikotarpiu žmonės skuba tarsi prisuktos mašinos į nežinią ką. Vartotojiškumas yra pasiekęs aukščiausią lygį. Nesuskaičiuojama daugybė atliekų palieką pėdsaką ten, kur žmogus praėjo. Nesuskaičiuojama daugybė išmetama visokiausių rakandų, įrankių, prietaisų, drabužių ir panašių buities reikmenų. Rodos viskas reikalinga. Rodos viską reikia išbandyti, įsigyti, padovanoti. Tik kur ta riba, kai jau nebesiskaitoma su gamta, o tik teršiama egoistiniais motyvais? Gamta dejuoja nuo jūsų taršos mastų, o jūs nesusimąstydami nusiperkate sekantį menkniekį, tarnaujantį tik jūsų įgeidžiams, o ne poreikiams. Susimąstykite ar visi daiktai jūsų namuose jums yra tikrai reikalingi? Skaityti toliau

Vienintelis kelias – eiti į šviesą

Aš esu Tu, o Tu esi aš. Kiekvienas esat vienas kitu. Visi esat Viena, visa yra Viena. Kada pagaliau jau suvoksit ir pamatysit bendrą visuminį vaizdą, tikrąjį vaizdą? Tai tik Jūsų įpročiai – viską dėlioti į langelius. Taip, kiekvienas esat viena iš daugybės dalelyčių, glaudžiai susietų viena su kita. Viskas tobulai sudėliota ir planas Kūrėjo tobulas. Kiekviena dalelytė turi savo vietą, apibrėžtai konkrečias užduotis ir paskirtį. Jūsų bėda, kad nesugebate girdėti ir klausyti to, kas Jumyse įdiegta ir kam Jūs skirti, kam atėjote vienu ar kitu metu į vieną ar kitą vietą, esate vienokiu ar kitokiu pavidalu. Skaityti toliau

Tikrosios laimės ištakos glūdi ne fiziniame pasaulyje

Jūs – žmonės, ir Jūs atėjote į žemiškus įsikūnijimus tam, kad gyventumėte būdami laimingi, kad išgyventumėte džiaugsmą ir laimę, kad priimtumėte tai iš Pradžios, prisipildytumėte patys ir skleistumėte tai į aplinką. Jūsų išjaučiama laimė turėtų būti Jūsų būsena, o ne tik retkarčiais patiriami blyksniai. Ir laimė, ta, kurią žmogui skirta išgyventi, nepriklauso nuo Jūsų fizinio gyvenimo aplinkybių. Jeigu Jus Jūsų gyvenimiškos aplinkybės taip įtakoja, kad Jums tas laimės jausmas atrodo nepasiekiamas ir neįmanomas – tai Jums derėtų atkakliau įsižiūrėti į save, dirbti su savimi, savo prisirišimais, savo ego, savo troškimais ir siekiu valdyti situacijas bei aplinkybes, siekiu valdyti ir konstruoti kitus. Skaityti toliau

Elkitės atsargiai su plačiai prieinama ir beatodairiškai brukama informacija

Tam, kad galėtumėte priimti siunčiamą informaciją, Jūsų informaciniai kanalai turi būti pakankamai atviri. Energijų srautų priėmimas yra viena, informacijos – kita. Kiekviena energja savyje talpina tam tikrą informaciją, tačiau ta informacija, kuri atneša Jums naujas žinias apie būtį ir esatį, yra kitokios struktūros ir teka kitais kanalais. Todėl tam, kad tos žinios pasiektų žmogų, jo informaciniai kanalai turi būti kiek įmanoma atviresni ir kaip įmanoma švaresni, pralaidesni. Skaityti toliau

Arkangelų erdvė

Čia aš, Arkangelas Rafaelis. Atėjau pakalbėti apie erdvių skirtumus. Apie neapsakomą praleidžiamą grožį mūsų erdvės ir neapsakomą grožį jūsų erdvės. Abiem atvejais jūs to nepastebite. Viskas gerai. Nesakau, jog nei vienas nepastebi. Kalbu su žmonija per jūsų grupę. Kalbu per jus su atskirais asmenimis. Tai spindulys, aprėpiantis kiekvieną. Tai spindulys, aprėpiantis tiek tave, tiek mane, tiek jūsų žemę. Neretai jus kausto žemiški prisirišimai. Ar susimąstote, kad einate keliu, kurį rinko Dievas, kuris užprogramavo jus, jūsų sielas. Suprantate, ką noriu pasakyti? Skaityti toliau