Ateities energija

Aš pasiekiau jūsų žemę – aš valdovė Armada. Pagaliau mano žodis gali būti išgirstas. Pagaliau kanalas atviras. Pagaliau atėjo šviesi diena, pagaliau žmonės nusprendė atsibusti. Aš iš tolimojo žvaigždyno. Aš esu ateities energija, tos ateities, kurią kuriate dabar. Čia ir dabar. Atėjo laikas kiekvienam iš jūsų prie jos prisiliesti. Ji subtili. Ji deginanti. Ji žaisminga, ji džiaugsminga. Emocijos neišvengiamos – emocijos būtinos. Nereikia rūstybės ir atmetimo. Reikia tik džiaugsmo, savitarpio pagalbos ir nuostabių ašarų, kurios apsivalote, kuriomis džiaugiatės, kurios šildo ir šaldo. Skaityti toliau

Šviesos era prasidėjo

Džiaugsmas!  Džiaugsmas tas, kurį išgyvenate Jūs, tie, kurie žinote apie įvykusį procesą Žemėje, ir kurie prie jo betarpiškai prisilietėte, neprilygsta tam, kuris šiandien aplankė mus, Pakylėtuosius ir visus Valdovus, ir kuris skleidžiasi mūsų erdvėje. Didelės viltys buvo dedamos į Jus ir Jūs mūsų nenuvylėte, esame dėkingi Jums ir džiaugiamės Jūsų atliktu darbu – puikiai atliktu darbu. Ši užduotis įvykdyta ir mes vėl galime judėti pirmyn, tiesdami naujus kelius Tiesai ir Šviesos skleidimui tolyn ir platyn. Skaityti toliau

Tyrumo spindulys

Aš Elochimas Ciklopėjus buvau nusileidęs jūsų erdvėje. Toje tankioje erdvėje. Mažytėje erdvėje, kur atrodo smaugtų kas, o jūs ramiai gyvenate, kvėpuojate, juokiatės. Kiek reikia darbo. Kiek reikia pastangų. Kodėl žmonijos ratas toks siauras? Kodėl mąstymo poliai nesusikerta vienas su kitu. Kodėl yra atskirtos tam tikros ribos. Skaityti toliau

Darnos svarba komandoje

Mano brangieji, Jūs esate visi lygūs, ir visi kartu ir kiekvienas atskirai esate vienodai brangūs tiek man, tiek bet kuriam kitam iš Dvasinės Hierarchijos. Nei vienas iš Jūsų nėra pranašesnis už kitą. Tai Jūsų žemiškojo proto ir vis nenuilstančio, ir nesutramdomo ego niekam tikęs įprotis lyginti ir vertinti. Bet kaip Jūs galite vertinti, kai nematote viso vaizdo? Jeigu matai tik gėlės stiebo galiuką – argi gali neklysdamas įvertinti, kurios gėlės žiedas yra įspūdingesnis ar labiau vertas saulės šviesos? Skaityti toliau

Supraskite visatos principus ir jais sekite

Mielieji žmonės. Mielieji visatos žmonės. Mielieji. Pasaulis grimzta. Skęsta. Ar tu darai, ką nors, kad to nebūtų? Ar gali sukurti geresnį rytojų sau ir savo pasauliui? Ar galvojate, kad nušvitę žmonės gauna nurodymus iš aukštesniųjų jėgų ir jomis besąlygiškai tiki? Ar jūs tikrai galvojate, kad jie yra geresni nei jūs? Iš dalies taip, iš dalies ir ne. Suprantate, tie nušvitę žmonės jie negauna nurodymo iš aukščiau (kartu ir gauna), jų biolaukas atlaisvėja, jų auros švyti, čakros dirba harmoningai, jų kilimas yra aukštyn. Skaityti toliau

Pajauskite savo stiprybę

Aš nusileidau. Aš esu Vienatinio Esatis. Man reikia, kad jūs mane išgirstumėt. Ne tik perskaitytumėt, bet ir suprastumėt, kaip tai svarbu, ką aš jums noriu perduoti. Atėjo laikas Karminei valdybai priimti tam tikrus sprendimus, kurie liečia jus, jūsų grupę. Viskas susiję. Viskas yra viena. Jūs esate viena. Viena komanda, viena širdis. Ji plaka. Ji yra girdima visame kosmose. Jūs dar nesuprantate to reikšmės, bet ateis laikas, kai suprasite. Viską suprasite. Kaip tai svarbu, kad jūsų širdis nenustotų plakusi. Mes esame čia tam, kad padėtume jums ją suprasti, ją pajausti, išgirsti. Skaityti toliau

Pajuskite pilnatvę savyje

Atėjo metas Jums pagaliau pajausti pilnatvę savyje, pajausti tikrąją šventinę dvasią. Gimimo, saulės grįžimo į jūsų erdvę laiką. Tuomet, kai nušvinta dangaus skliautas. Tuomet, kai pasidaro širdyje šviesu ir ramu. Tuomet, kai visi aplink geri ir pats, atrodo, tampi geru. Atėjo metas šventiniu laikotarpiu susirinkti visiems ir šiltai, tiesiog šiltai pabūti, pasėdėti, atsigerti arbatos, paklausti: kaip laikaisi, kaip jautiesi? Nereikia perspausto dirbtinumo ar pareigos. Reikia natūralumo ir džiaugsmo. Skaityti toliau