Visa yra Viena

Visatos sandara yra trejopa: aukštesnioji, žemesnioji ir materialioji. Aukštesniojoje randasi svarbiausi taškai, aplink kurios ir formuojasi gyvybės pamatas. Žemesniojoje jau randasi sąmonė ir aplink ją esantys energijų srautai. Materijoje kuriasi išreiškiančioji gyvybė, kuri atlieka tarsi katalizatoriaus vaidmenį – išjudina srautus ir suformuoja grįžtančiąją energiją. Atėmus nors vieną iš dėmenų nebelieka pusiausvyros ir viskas griūva. Todėl ir reikalinga kieta materija galinti suformuoti fokusą erdvėje ir išreikšti Kūrėjo valią. Kiekvienas spindulys išeinantis iš kuriančios sąmonės atsimuša į materiją ir ten išsiskleidžia. Skaityti toliau