Darnos svarba komandoje

Mano brangieji, Jūs esate visi lygūs, ir visi kartu ir kiekvienas atskirai esate vienodai brangūs tiek man, tiek bet kuriam kitam iš Dvasinės Hierarchijos. Nei vienas iš Jūsų nėra pranašesnis už kitą. Tai Jūsų žemiškojo proto ir vis nenuilstančio, ir nesutramdomo ego niekam tikęs įprotis lyginti ir vertinti. Bet kaip Jūs galite vertinti, kai nematote viso vaizdo? Jeigu matai tik gėlės stiebo galiuką – argi gali neklysdamas įvertinti, kurios gėlės žiedas yra įspūdingesnis ar labiau vertas saulės šviesos? Skaityti toliau