Vykstantiems procesams ruošėtės daug įsikūnijimų

Tebūnie palaimintas Jūsų buvimas Tiesoje.

Einate Tiesos keliu. Keliu kupinu klystkelių ir apgaulių, tačiau širdyse esanti šviesa negali leisti jums paklysti. Nerimas kausto širdis. Drąsias ir tyras širdis. Įnešdamas neskaidrumo į jūsų pasirinkimus bei mintis. Prisiminkite tą jausmą, kai buvote Šaltinyje. Tą nuostabų jausmą. Ir tada suprasite kiek daug dar liko siekti, kol būsite vienovėje su Visata ir jos Kūrėju. Ieškote atsakymų. Ir tai puiku. Bet nuostabiau yra tuos atsakymus išjausti širdimi. Skaityti toliau

Kiekvienas mokosi tik per savo patirtį

Žmogui išlikti visuomet, visą laiką ir bet kokiomis aplinkybėmis tyram yra labai sudėtinga ir kone neįmanoma. Žmogus yra dualus, jame visuomet yra, ir visada, nors ir tolimiausioj kertelėj, bet tūnos dvasingumo antipodas. Žmoguje visada bus gyvas ego, net jeigu ir itin stipriai suvaržytas, apribotas, užspaustas ar užgniaužtas. Žemėje žmogus mokosi, siela įgyvendina savo užduotis ir bręsta augdama. Kiekvienas žmogus daro klaidų. Jau seniai nebuvo Žemėje žmogaus, nedariusio klaidų. Skaityti toliau

Atsikratykite stagnatiško žemiškojo mąstymo

Žmonės, brangieji Žemės žmonės!!! Jūs taip įsivėlę ir susipainioję savo susikurtuose supratimuose apie dvasingumą ir menamą nuodėmingumą, kad patys save vedate klystkeliais susikurtomis dogmomis.  Supraskite, kad daugelis faktorių, neigiamai veikiančių Jus žemiškoje kasdienybėje, neturi jokios galios ir jokio poveikio, kas liečia santykį ir sąveiką su aukštesniais lygmenimis ir aukštesnių vibracijų pasauliais. Skaityti toliau

Proto pinklės

Padarai – ir eini pirmyn, padarote – ir judate į priekį. Nestabčiodami, nepasinerdami į ilgus svarstymus, kurie sukelia abejones. Nesureikšmindami ir nesusireikšmindami. Viskas yra svarbu ir nieko nėra svarbiau ar mažiau svarbu, nelaipsniuokite reikšmingumo ir neskirstykite. Vadovaukitės tuo, nes vis dar nesugebate teisingai pasverti, neteikiate deramos svarbos tikrai reikšmingiems dalykams ir perdėtai sureikšminate tai, kas yra eilinė proceso eigos dalis. Judėjimas. Pirmyn, aukštyn, į priekį kilimas be ribų. Lengvai ir paprastai. Skaityti toliau

Arkangelų erdvė

Čia aš, Arkangelas Rafaelis. Atėjau pakalbėti apie erdvių skirtumus. Apie neapsakomą praleidžiamą grožį mūsų erdvės ir neapsakomą grožį jūsų erdvės. Abiem atvejais jūs to nepastebite. Viskas gerai. Nesakau, jog nei vienas nepastebi. Kalbu su žmonija per jūsų grupę. Kalbu per jus su atskirais asmenimis. Tai spindulys, aprėpiantis kiekvieną. Tai spindulys, aprėpiantis tiek tave, tiek mane, tiek jūsų žemę. Neretai jus kausto žemiški prisirišimai. Ar susimąstote, kad einate keliu, kurį rinko Dievas, kuris užprogramavo jus, jūsų sielas. Suprantate, ką noriu pasakyti? Skaityti toliau