Gyvenimas Šviesoje ar gyvenimas Meilėje?

Kuo skiriasi gyvenimas Šviesoje nuo gyvenimo Meilėje? Esminis skirtumas – Tiesos nebuvimas. Skamba gal ir paradoksaliai, bet energetiniame pasaulyje vibracijų kokybė skiriasi ir bangoje talpinama informacija taip pat skiriasi. Vieniems pakanka gyvenimo Šviesoje, nes tai aukštos vibracijos suteikiančios pilnatvės jausmą ir ramybę. Žinoma, juk Šviesa ateina nuo Kūrėjo. Tačiau žmogui numatyta ne tik egzistuoti ir mėgautis jam skirta šviesos „doze“, žmogus privalo kurti. Tam jis ir buvo nusodintas į materialią ir kietą Žemės erdvę, kad priimtų Šviesą iš Kūrėjo, ją daugintų savo kūrybos galia ir paskleistų po Visatą. Kūryba yra įmanoma tik Meilės erdvėje. Tik Meilės vibracijomis sklinda Išmintis, suteikianti pagrindą teisingai kūrybai, t.y. kūrybai, paremtai dieviškaisiais principais. Skaityti toliau

Pasikartokite pradmenis

Jūs kuriate savo pasaulį patys. Patys jį užpildote įvairiausiomis spalvomis ir atspalviais, kurdami savo kasdieną. Tai senos žinios, kartotos Jums dažnai, tad tos tiesos suvokimas turėtų Jums būti visiškai aiškus ir gyventi kiekvieną dieną turėtumėte jau suvokdami savo atsakomybę už kiekvienos dienos turinį – kuo pripildote save, savo aplinką, ką paleidžiate į erdvę. Ar kuriate darną ir harmonizuojate, ar ardote ir skleidžiate destruktyvias mintis, t.y. griaunančią energiją. Tenka tas pačias elementariausias žinias ir pradmenis Jums pakartoti. Su meile eikite į kasdieną. Su meile eikite į kitą žmogų, į gyvybę apskritai, pačia bendriausia prasme. Skaityti toliau

Jauskite Dievo meilę nuolatos

Dievas tave myli. Tai pagrindinė mintis su kuria reikėtų atsikelti ryte. Kada tai išgirsti, viduj kažkas sušyla, suvirpa. Tai tikra. Meilė nuostabi, ji gali išlaisvinti bet kokį skausmą, išsklaidyti bet kokią tamsą. O kada ta meilė sklinda tiesiai iš Dievo, tai ji daro dar didesnius stebuklus. Tik reikalinga viena sąlyga. Žmogus turi ją priimti. Dievas beldžiasi į žmogaus duris nuolatos ir kantriai, nes supranta, kodėl jis jų neatidaro. Todėl jis beldžiasi ir beldžiasi, nes myli. Kad ir koks bebūtum jis myli tave. Koks nuostabus jausmas žinoti, jog Dievas tave myli ir neapleis tavęs niekada. Tik pats nuo jo nenusigręžk. Skaityti toliau

Kurkite šiandien savo paties rytojų

Štai ir atėjau aš, Marija. Aš – tavo motina, kiekvieno iš jūsų motina. Motina-globėja širdyje. Kiek mažai besimeldžiančių man. Kiek mažai besikalbančių su manimi. O aš jūsų laukiu. Kiekvieną dieną esu erdvėje, kiekvieną dieną esu čia ir dabar. Gyvenu dėl jūsų – gyvenu su jumis. Mielieji žemės žmonės, koke jūs trapūs. Kokios jūsų vibracijos dalelytės būna trapios, kai tik sugebate gyventi emocija. Ta reikiama emocija. Meilė. Brangieji. Kaip gera, kai jūs ja sugebate vadovautis. Kaip gera, kad tai paliečia vis daugiau žmonių, kaip gera, jog suvokiate savo egzistencinio pasaulio ribas toliau nei žvilgsnis į priekį. Skaityti toliau

Neslopinkite dieviškumo savyje

Kodėl Jūs, žmonės, bijote išreikšti savo švelnumą? Kodėl bijotės patys savęs, to, kas Jumyse yra gražiausio ir tyriausio? Kodėl vengiate apglėbti viens kitą ir pripildyti meile? Kodėl neužpildote tuštumos meilės žodžiu? Kodėl bijote priglusti, pripažinti savo silpnumo akmirkos? Kodėl bijote pasiprašyti globos? Kodėl nedvejodami žeriate kritiką, kodėl nedrebėdami pliūptelite pykčiu, nekantrumu ir nepakantumu kitaip mąstančiam, kitaip gyvenančiam, kitaip, nei Jūs pageidaujate, besielgiančiam? Skaityti toliau

Mylėkite sielą, o ne kūną

Переигрываются игры, переносятся вимпелы, заколдованный круг простирается. Знаменитая любовница жуткого разбойника – ложь с распростертыми объятиями зачаровывает невинную душу. Легок на помине королевичь прискакал. Продолжаются всевозможные уловки да предрасудки. Не унывайте, дети мои. Взявшись за руки, объединившись завершите дело. Ярмарку закройте. Преданного друга берегите, цены ему нету. Перетерпится, все перетерпится. Уязвимы вы, как малые дети. Разбудит колокол поутру. Зазвенят все колокола. На восход солнца выйдите пламенающими сердцами. Skaityti toliau

Pranašystė

Нельзя смотреть на солнце, чтоб не ослепнуть. Нельзя приблизится к Богу не сгорев. Очистите свои сердца от гнева. Что стоите с испуганными лицами, что молчите, не решаясь определиться? Всевышний вас зовет, дети мои. Путь служения – вечный путь. Пробуждается Земля. Колоколами бейте! Будьте уверены в себе, будьте тверды на избранном пути. Черпните смелости в своем сердце. Skaityti toliau