Laisvos valios atsisakymas

Aš atėjau pas jus, mano mielieji. Pas jus aš leidžiuosi ir kreipiuosi tiesiogiai į jūsų širdis. Su ramuma ir atokvėpiu. Giliu atokvėpiu, nes tiek daug informacijos dar neatskleista. Bet atokvėpis geras ir taip pat neslegiantis, kadangi tos žinios bus įsisąmonintos žmonijos. Kurios kartos – kitas klausimas, bet esmė, jog bus. Kad ir kaip skubėtum viską skaityti ar rašyti – tau niekas nesigaus dėl vienos priežasties – tavo sąmoningumas nepasiruošęs suprasti tai ką duodame. Nesupranta arba nepriima vibracijų dažnio, kuris skleidžiasi. Išlaikykite ramumą ir pamatysite, kaip vibracijos kyla, kaip skaitoma informacija paliečia jus ir kaip jūs suvokiate pasaulį. Skaityti toliau

Apie vidinio matymo lavinimo svarbą

Atėjo laikas Jums praregėti. Atėjo laikas paraginti Jus atverti savo vidinį regėjimą. Kiekvienas jį turite, kiekvienas galite matyti tikruoju regėjimu, ir tokiu būdu matyti tikrąją tiesą, išjausti ją ir galiausiai suvokti – tai, kas tikra, atskirti nuo apgaulės. Kiekvienas žmogus turi tokią galimybę, deja, ne kiekvienas apie ją žino, ne kiekvienas tai jaučia ar prisimena. Labai daugelis žmonių yra itin giliai panirę į iliuzijų rūką, apsišarvavę kiečiausiais blokų šarvais. Dažnai tokie žmonės per visą įsikūnijimą taip ir neatveria savo širdžių, neatveria vidinio regėjimo, neišsilaisvina ir nesuteikia sielai sparnų, nesuteikia jai veikimo laisvės materialioje žemiškojo įsikūnijimo plotmėje. Skaityti toliau